-  เช็คเมล์  -
Special Report

หลวงปู่ ทองอินทร์ กตปุญโญ ท่านสั่งมา “อย่าแจกซอง”

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2557 ผมได้ไปร่วมงานทอดผ้าป่าผลไม้ที่...”วัดสันติพัฒนา”....อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ทอดวันอาทิตย์ที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา...ตอนเช้าวันที่ 19 ก.ค. หลังจากที่หลวงปู่ ทองอินทร์ ท่านฉันจังหารเสร็จ ผมได้เข้าไปกราบนมัสการ หลวงปู่ ทองอินทร์ ท่านเมตตาเล่าเรื่องต่างๆให้ผมฟังหลายเรื่อง  มีอยู่ตอนหนึ่งผมปรึกษาหลวงปู่ ทองอินทร์เรื่อง...”ทำถนนเข้า วัดเขาหัวแหวน”...ให้หลวงปู่ฟัง เพราะผมกังวลใจ เกรงว่าจะได้เงินไม่พอทำถนน หลวงปู่ ทองอินทร์ ท่านพยักหน้ารับทราบตลอด ท่านบอกว่า....“ดีแล้ว ทำดีแล้ว ได้มาก ได้น้อย ก็ได้ดีแล้ว”...มีอยู่ช่วงหนึ่ง หลวงปู่ ทองอินทร์ กตปุญโญ ท่านบอกกับผมว่า...”อย่าไปแจกซองใครนะ ให้เขาทำด้วยศรัทธา ถ้าไปแจกซอง เหมือนไปบังคับให้เขาทำบุญ”...ผมกราบเรียน หลวงปู่ ทองอินทร์ ไปว่า...”ผมไม่เคยแจกซองใครครับ  ทุกๆครั้งที่ผมบอกบุญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ซื้อแท๊งค์น้ำถวายวัด ผมใช้วิธีเขียนลงในเฟซบุ๊ก และลงในเว็บไซต์ให้คนอ่าน แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคน และแล้วแต่กำลังของแต่ละคนครับ”...หลวงปู่ ทองอินทร์ กตปุญโญ ท่านพยักหน้า ตอบว่า...”ดี ดี ดี อย่างนี้แหละดีแล้ว”

หลวงปู่ ทองอินทร์ กตปุญโญ ท่านเคยเทศน์ว่า...”บุญจะสำเร็จได้ ต้องมีพร้อมทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ”  จึงจะเรียกว่า....“ได้ทำบุญ”....”ถ้าขาดอย่างไรอย่างหนึ่งเช่น มีผู้ให้ แต่ไม่มีผู้รับ หรือมีผู้รับ แต่ไม่มีผู้ให้ บุญก็จะไม่สำเร็จ”...สาธุ ครับหลวงปู่ ทองอินทร์ กตปุญโญ

ท่านใดมีจิตศรัทธาที่จะร่วม...”สร้างถนนเข้า วัดเขาหัวแหวน”...อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เชิญบริจาคตามกำลังศรัทธาของท่าน โอนเงินเข้า.....ธนาคาร กสิกรไทย บางจาก ออมทรัพย์ เลขที่ 035-2-70614-0 นาย กิจจา ทวีกุลกิจ....(วงเล็บว่า “สร้างถนน”)....ท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และจำนวนเงินที่ทำบุญ....”กรุณาเขียนตัวบรรจง ให้อ่านง่ายๆและได้ชัดเจน”......ส่ง FAX มาที่เบอร์ 02-360-8829....(วงเล็บด้วยว่า   “ขอใบอนุโมทนาบัตร”)....เบอร์โทรบ้าน 02-360-8555...มือถือ 083-158-5495  และ  081-621-873

หลวงปู่ ทองอินทร์ กตปุญโญ ท่านจะมาจำวัดที่ “วัดเขาหัวแหวน” ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.2557 ทอดผ้าป่าวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.2557....หากท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมทอดผ้าป่าด้วย กรุณาแจ้งให้ผมทราบล่วงหน้า อย่างช้าภายใน...”วันที่ 10 ต.ค.2557”... ผมจะได้จองรถและที่พักล่วงหน้า....ถ้าท่านใดที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ-จำนวนเงิน  ลงในเฟซบุ๊กหรือในเว็บไซต์ ช่วยโทรมาแจ้งให้ผมทราบด้วยครับ...และถ้ามีชื่อ นามสกุล ที่ผมพิมพ์ผิด กรุณาแจ้งให้ผมทราบอีกครั้ง  เพราะบางท่านเขียนตัวหนังสือเล็กมาก แฟ๊กซ์มาแล้วอ่านไม่ชัดบ้าง เขียนหวัดบ้าง ขอให้เขียนตัวบรรจง ตัวใหญ่หน่อย อ่านง่ายๆด้วยครับ

ขอเรียนมาถึงท่านผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้โอนเงินมาเพื่อ...”ซื้อแท๊งค์น้ำถวายวัด”...ทราบ เนื่องจากเงินซื้อแท๊งค์น้ำยังมีเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ผมทราบข่าวมาว่าที่...”วัดป่าเหล่าหลวง”...อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นวัดสาขาหนึ่ง ของวัดป่ากุง ในขณะนี้มีหลวงพ่อ ทองสุข เป็นเจ้าอาวาส ทาง...”วัดป่าเหล่าหลวง”...ไม่มีแท๊งค์น้ำ มีแต่ตุ่มน้ำเท่านั้น ผมจึงคิดว่าจะนำแท๊งค์น้ำไปถวายจำนวน 3 ใบขนาดบรรจุน้ำใบละ 5.000 ลิตร ไปถวายวัดเหล่าหลวง ในวันที่ 11 ส.ค.2557 นี้......และยังมีเงินเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่ง เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่ผ่านมาผมได้ซื้อสิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆถวาย พระอาจารย์ จอม วัดเขาหัวแหวน (ตามรูปถ่ายที่ผมไปถ่ายถนนวัดเขาหัวแหวน ของถวายต่างๆอยู่ท้ายรถคุณหมี รวมอยู่กับรูปถ่ายถนนวัดเขาหัวแหวน) วันนั้นผมไม่ได้เขียนถึงเรื่องซื้อของถวายพระ เพราะเขียนแต่เรื่อง ทำถนนเท่านั้น....ซื้อของต่างๆไปในวันนั้นเป็นเงิน 3.258 บาท

               รายชื่อผู้บริจาคเงินร่วม สร้างถนนเข้า วัดเขาหัวแหวน

1.ครอบครัว วินวริษฐ์...ครอบครัว พัฒนพานิชสวัสดิ์...ครอบครัว ปานุวัฒน์.....................................................ร่วมบริจาค.......20.000 บาท

2.คุณ เกียรติสกุล พิมลวงศ์.....................บริจาค......10.000 บาท

3.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม..........................บริจาค......10.000 บาท

4.นพ. วิศรุต เจริญพันธ์..........................บริจาค......10.000 บาท

5.คุณ สุรวุฒิ สิมะสกุล............................บริจาค.......5.000 บาท

6.นพ. ถาวร  ตันติกุล..............................บริจาค.......5.000 บาท

7.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม...........................บริจาค.....5.000 บาท

8.คุณ สายพิณ เณรยอด.........................บริจาค.......4.000 บาท

9.คุณ สมชาย สุรพรไพบูลย์....................บริจาค........3.000 บาท

10.คุณ ซูมุ้ย  แซ่ อั้ง.................................บริจาค........3.000 บาท

11.คุณ วราภรณ์   สุวรรณการ...................บริจาค......3.000 บาท

12.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม..........................บริจาค......3.000 บาท

13.คุณ ภุมเมศร์  ตันติวงศ์.........................บริจาค.....2.500 บาท

14.คุณ ฐิติมา   สุวรรณการ.....................บริจาค.......2.000 บาท

15.คุณ สมอุษา พานิชผล..........................บริจาค.......2.000 บาท

16.คุณ ไชยยงศ์-คุณ ระวีวรรณ-คุณ พรรณี-คุณ สมหมาย  สอาดธรรมวงศ์

คุณ ปุณณมี-คุณ ปุณณวิช วงษ์วรอาภรณ์..ร่วมกันบริจาค...2.000 บาท

17.คุณ อภิชาต-คุณ เจียรนัย-คุณ ปภิณพร-คุณ ปทิตตา บุญศิริ..ร่วมกันบริจาค...................................................................2.000 บาท

18.คุณ นพรัตน์  ยอดไกรศรี.......................บริจาค...2.000 บาท

19.คุณ ศไนส์  เศวตวิลาศ..........................บริจาค...2.000 บาท

20.คุณ สิริพร  ฉันทะภาคย์พิบูลย์...............บริจาค...2.000 บาท

21.ครอบครัว คุณานุรักษพงศ์.....................บริจาค...2.000 บาท

22.คุณ จำเริญ  เบ็ญจวิทย์วิไล และครอบครัว บริจาค...2.000 บาท

23.รศ. ดร. รุ่งนภา  พงศ์สวัสดิ์มานิต............บริจาค...2.000 บาท

24.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม...........................บริจาค....1.266 บาท

25.คุณ  สาลิณี   สุวรรณการ......................บริจาค....1.000 บาท

26.คุณ  อริญชย์  สุวรรณการ......................บริจาค....1.000 บาท

27.คุณ พิมพร  ชีพทินกรถาวร.....................บริจาค....1.000 บาท

28.คุณ จิราภรณ์  นิธิไชโย..........................บริจาค....1.000 บาท

29.คุณ ศุภวัฒน์  วัฒนาสุข........................บริจาค....1.000 บาท

30.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม...........................บริจาค....1.000 บาท

31.ทพญ. ทิพวรรณ (นามสกุลไม่ชัดเจน ช่วยส่งมาให้ใหม่ด้วยครับ)......บริจาค.............................................................1.000 บาท

32.คุณ เฟี๊ยส (ไม่ทราบนามสกุล)................บริจาค....1.000 บาท

33.คุณ หงส์ แซ่ เล้า และครอบครัว..............บริจาค....1.000 บาท

34.คุณ สุณี  ตั้งวุฒิโชติสุทธิ และครอบครัว...บริจาค....1.000 บาท

35.คุณ ณัฎฐ  จันทร์สมบูรณ์.......................บริจาค....1.000 บาท

36.คุณ ปรางภรณ์  อัครสมพงศ์..................บริจาค....1.000 บาท

37.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม............................บริจาค....1.000 บาท

38.ครอบครัว  บริสุทธิ ? (ตัวหลังอ่านไม่ชัดครับช่วยส่งมาใหม่ด้วยครับ).....บริจาค....................................................................1.000

39.คุณ สุชาดา  จันทรอารีย์.......................บริจาค....1.000 บาท

40.คุณ อภิชัย  ขัตติยาภิรักษ์ และครอบครัว...บริจาค..1.000 บาท

41.นพ. ศักดิ์ศรณ์  ภาสอาจ...........................บริจาค...1.000 บาท

42.คุณ สุนี /คุณ กนกศักดิ์  จริเกษม และครอบครัว บริจาค..1.000 บาท

43.คุณ เอกพงศ์  จริเกษม...........................บริจาค......1.000 บาท

44.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม............................บริจาค...500.54 บาท

45.คุณ กิตติ-ณภัทรา  แสงศรีธร.................บริจาค....500 บาท

46.คุณ  พิมพ์พร  หาญชาญเลิศ.................บริจาค....500 บาท

47.คุณ บุญทัน  ม่วงชื่น............................บริจาค.....500 บาท

48.คุณ ศมจรส  มิ่งคำเลิศ........................บริจาค.....500 บาท

49.คุณ  ชลันธร อำนาจวศิน.....................บริจาค.....500 บาท

50.คุณ สาริศา  พีระเกียรติขจร.................บริจาค...500 บาท

51.คุณ อรชร (ออ พุทธะ)..........................บริจาค...500 บาท

52.คุณแม่ ปัทมา  พงศ์สวัสดิ์มานิต............บริจาค...500 บาท

53.คุณ ภาวัต  พงศ์สวัสดิ์มานิต.................บริจาค...500 บาท

54.คุณ เกรียง  เรขะรุจิ............................บริจาค....100 บาท

55.คุณ เกียรติศักดิ์ ปทุมรัตน์วรกุล/คุณ ศิรินทิพย์ อมรกิตติพานิช และครอบครัว............................................ร่วมบริจาค...100 บาท

56.ไม่ทราบชื่อ โอนเงินมาร่วมทำบุญ..........................20 บาท

                                    รวมเป็นเงิน...........174.865.54 บาท

(หนึ่งแสน เจ็ดหมื่น สี่พัน แปดร้อย หกสิบห้าบาท ห้าสิบสี่สตางค์)

คุณ ไพบูลย์ พงศ์ศรีเอี่ยม ส่งเมล์มาแต่ผมเปิดอ่านไม่ได้ เพราะขึ้นเป็นตัว ??????????? เต็มพรืดไปหมด ไม่ทราบว่าคุณส่งข้อความอะไรมาถึงผม ขอให้ทุกท่านอย่าส่งเมล์มาทางเว็บไซต์หมอนิดดอทคอม เพราะหลายคนที่ส่งเมล์มาผมเปิดอ่านไม่รู้เรื่องเลย

ปล. ยอดเงินนี้  รวมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ก.ค.- วันอาทิตย์ที่ 27 ก.ค.2557 เวลา 18.00 น. เท่านั้น ถ้าท่านใดที่โอนเงินมาหลังวัน-เวลาดังกล่าว ขอแจ้งรายชื่อในคราวถัดไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขออนุโมทนา สาธุ กับทุกๆท่านที่ได้ร่วม...”ทำบุญใหญ่ สร้างถนนเข้าวัด”...ในครั้งนี้ด้วยครับ

ด้วยความเคารพ

หมอนิด  (กิจจา ทวีกุลกิจ) 28 ก.ค.2557

เพิ่มเติม


มีอะไรใหม่?
งานบุญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ ทองแดง วรปัญโญ

งานบุญคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ ทองแดง วรปัญโญ

this event is on date : Friday, 26 July 2013, for 1 days

กลอนหลวงตามหาบัว

      

     &nbs ...

this event is on date : Monday, 7 February 2011, for 1 days

ดูรายการทั้งหมด

กรรมแก้อย่างไร_บทสรุป_พิธีสะเดาะเคราะห์
ปีชวด - ปีกุน 2555

รายการ “ชุมชนคนอาสา” คลิกที่นี่


บทสัมภาษณ์หมอนิต จากเว็บไทยอินไซเดอร์


โหราศาสตร์กำหนดชะตาบ้านเมือง จาก คม ชัด ลึก มี 6 ตอน

คำทำนายดวงเมืองปี 2555
- ปฏิทิน ข่าว -
July, 14
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
วันนี้ : Jul 29, 2014