-  เช็คเมล์  -
กิจกรรม ข่าวสารของหมอนิด

รายการกิจกรรม ข่าวสารของหมอนิด. ในเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2557.
สิงหาคม 2557 | ตุลาคม 2557


ถวายแท็งก์น้ำ...สภาพถนนเข้าวัดเขาหัวแหวน

ถนนเข้าวัดเขาหัวแหวน ถูกน้ำฝนเซาะจนเป็นร่องตลอดเส้นทาง (7 ก.ย.57)

เชิญเปิดฟังคำเทศน์นาธรรม พร้อมภาพ

ลิ้งใช้เปิดฟังคำเทศน์นาธรรม

https://www.facebook.com/video.php?v=589211837856090&set=vb.100003018380309&type=2&theater

this event is on date : Monday, 15 September 2014, for 1 days

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ชุดที่ 3...

รายชื่อผู้บริจาคเงิน ชุดที่ 3...

this event is on date : Thursday, 11 September 2014, for 1 days
รายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างถนน ชุดที่ 2...

 รายชื่อผู้บริจาคเงินสร้างถนน ชุดที่ 2...

this event is on date : Tuesday, 9 September 2014, for 1 days

สรุปยอดเงินครั้งสุดท้าย...รายชื่อชุดที่ 1

สรุปยอดเงินครั้งสุดท้าย...รายชื่อชุดที่ 1

 

this event is on date : Saturday, 6 September 2014, for 1 days
เสบียงบุญ...บุญรักษา

  เสบียงบุญ...บุญรักษา

พวกเราทุกคนที่เกิดมาชาตินี้เป็ ...

this event is on date : Monday, 1 September 2014, for 1 days

แสดงทั้งหมด 6 รายการ.